Waterdichting secanspalenwand

 

 

Köster heeft een goede oplossing voor de acute lekkages in secanspalenwanden. 

 

Vanwege het beperken van trillingen en geluidoverlast voor de omgeving, is het toepassen van een stalen damwand als grond- en waterkering van een bouwput soms niet mogelijk. Het op diepte drukken van een damwand is, indien toepasbaar bij de aanwezige bodemopbouw, een alternatief. In het geval van de aanwezigheid van vast gepakte zandlagen is de toe- passing van een terplaatse vervaardigde wand zoals een diepwand of palenwand, een goed alternatief voor de bouwputwand. Een diepwand heeft een groot draagvermogen en een grote stijfheid, zodat deze ook als definitieve constructie dienst kan doen. Een nadeel is het kostenniveau, zeker bij een kleine bouwput. Alternatief is de keuze voor een palenwand of boorpalenwand. Deze vormen tezamen een doorgaande wand.

Deze secanspalenwanden zijn echter niet altijd waterdicht, immers ze grenzen verticaal aan elkaar met een relatief smalle aanhechting, verticale scheurvorming ( schuifspanning ) kan lekkage veroorzaken en de palen kunnen plaatselijk poreus zijn. Traditioneel afdichten van de palenwand middels injectie heeft vele nadelen t.w. snel verouderen van injectieschuimharsen, niet gestuurde vastgestelde reactietijden, hoeveelheden van het injectiemateriaal en misschien wel het belangrijkste, verkeerde injectiemethodieken.

 

 

Köster Afdichtingssystemen B.V.  heeft nieuwe methodiek ontwikkeld om acute lekkages in een secanspalenwand af te dichten: een scherminjectie met Köster Injectie Gel G4. Deze speciale Acrylaathars wordt geïnjecteerd op de verticale aansluiting van de boorpaal heen van binnen naar buiten. De hars reageert met water en bindt het water. Dit resulteert in een waterdichte, elastische vaste stof. De injectie wordt uitgevoerd met een speciale 3-componenten pomp, de Köster Acryl Gel Pomp. Het materiaal wordt verpompt via gepatenteerde Köster Injectie Lansen. Het injectiemateriaal reageert in korte tijd uit tot een waterdichte laag. Wij kunnen de reactie vooraf instellen van 15 seconden tot 10 minuten.

  

Van belang is dat Köster G4 Gel is goedgekeurd voor toepassing in drinkwater gebieden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekkage secanspalenwand oplossen met Köster G4 Gel

Lekkage secanspalenwand oplossen met Köster G4 Gel, gestuurde hoeveelheid en gestuurde reactietijden. Met drinkwatercertificaat.