Vochtbestrijding Optrekkend vocht 3.jpg Opstijgend vocht

Opstijgend vocht blijvend opgelost

Het Köster Crisin® Muurtap systeem - stopt opstijgend vocht eenvoudig en blijvend effectief. Een uniek gepatenteert systeem dat een hoog vochtigheidspercentage van 85% kan oplossen.

Uniek gepatenteerd systeem dat opstijgend vocht op een eenvoudige, schone en middels een drukloze applicatie tegengaat. Crisin is een 1 componenten flexibele hars met een hogere viscositeit dan water. Opstijgend vocht oplossen was nog nooit zo effectief.

Voordelen van het Crisin ®muurtap systeem tegen opstijgend vocht:

  • horizontaal boorgat in de voeg, dus kortere boorweg
  • boordiepte is exact te bepalen
  • vloeistof loopt niet weg in scheur of holle ruimte vanwege zgn overbruggende "capillairstaven"
  • effectief ook bij dikke muren ( 60 cm)
  • blijvend flexibele hars
  • ongevoelig voor zouten.
  • werkt ook bij hoge vochtconcentraties
  • drukloze verwerking maakt gebruik van de capillaire zuiging van de bouwsteen
  • muurtaps zijn herbruikbaar.
  • verouderd niet

Drukloze Injectie of injectie onder hoge druk ?
Een opstijgend vocht blokkade kan in principe met beide methoden worden uitgevoerd. Voor de
hogedruk injectie worden zgn. "Injectiepackers"gebruikt, waardoor de vloeistof in de muurwordt geÏnjecteerd. Met deze werkwijze kan de injectievloeistof in theorie in de muurverspreidt worden. Dit voordeel wordt echter weer opgeheven omdat holle ruimten met een speciale "grout" gevuld moeten, worden anders loopt de vloeistof alle kanten op. Tevens zijn hard gebakken stenen moeilijk te verzadigen als deze in korte tijd onder hoge druk "gevuld" moeten worden. Daarna moeten diezelfde boorgaten weer vrijgeboort worden, voordat het eigenlijke injectiemateriaal ingebracht kan worden. Alleen op deze manier wordt bij hoogdrukinjectie voorkomen dat de vloeistof in holle ruimten en scheuren vloeit.  

Opstijgend vocht blijvend opgelost

Advies nodig of een opname terplaatse?

Stel uw vraag  

Technische informatie nodig?

Technische informatie  

Hoe opstijgend vocht te herkennen?

Aan deze buitengevel zien we schade net boven het maaiveld. Deze schade ontstaat doordat vocht uit de ondergrond/fundament capillair omhoog trekt en daarbij zouten uit de steen meeneemt. Deze zouten zijn van nature in iedere steen aanwezig. De maximale stijghoogte van het opstijgend vocht is te onderkennen aan de zoutlijn, waar de zouten aan het oppervlakte uitbloeien. Door de zoutdruk ontstaat er zowel schade aan het stucwerk als de verflaag.

Optrekkend vocht gevel 1

Praktijk toepassing bestrijding van opstijgend vocht

Op de foto is de buitengevel ontdaan van het door zouten aangetaste stucwerk. Een voorwaarde om straks tot een gezonde opbouw te komen. Vervolgens wordt het Köster Crisin Muurtap systeem geplaatst, 8 flesjes per m1 en deze blijven enige dagen staan totdat de muur verzadigd is. Het voordeel van deze verzadigingsmethode is dat de steen horizontaal volledig gesloten wordt tegen optrekkend vocht. Bij methoden die onder druk worden toegepast zoekt de vloeistof de weg van de minste weerstand zoals een slechte voeg of scheur en het probleem blijft.

Optrekkend vocht gevel 2

Afwerking muur ná de opstijgend vocht behandeling

Nadat het opstijgend vocht is gestopt wordt de muur behandelt met Köster Polysil TG 500. Met Polysil worden de laatste uitredende zouten van de drogende muur gebonden zodat deze geen schade kunnen aanrichten in het nieuwe stucwerk. Vervolgens wordt de muur afgewerkt met Köster Saneermortel, een dampopen en zouten bufferende mortel. Met dit Köster systeem bent u voor altijd verlost van opstijgend vocht schades in uw gevel.

VIDEO - Opstijgend vocht eenvoudig bestrijden met Köster Crisin

Opstijgend vocht oplossen met Köster Crisin. Verdringt water uit de wand en is blijvend flexibel. Een gepatenteerd systeem van Köster Afdichtingssystemen. Het capillair verzadigen van de steen met Köster Crisin is een degelijke en zekere manier op opstijgend vocht te bestrijden. Systemen die in korte tijd met druk worden geïnjecteerd kunnen deze 100% verzadiging niet bereiken. Köster Crisin kan in alle rust ca. 3 dagen indringen in alle porien van de steen waarmee het opstijgend vocht probleem opgelost is.

Waarom is opstijgend vocht een thema voor huiseigenaren?

Opstijgend vocht behoort tot de meest voorkomende aangetroffen muurschade. De gevolgen zijn stucwerkschade, schade aan voeg en stenen.
Maar ook zoutuitbloeïngen en algengroei. 
Opstijgend vocht kan in combinatie met vorst en zoutbelasting over langere termijn een muur structureel beschadigen. Door de verkorte levensduur van zo’n muur en de bijkomende gevolgschade, veroorzaakt opstijgend vocht jaar op jaar voor een hoog bedrag aan schadeherstel.

Optrekkend vocht 29.jpg

Hoe beschadigt opstijgend vocht de muur?

Bij opstijgend vocht vind een constant vocht- transport plaats, een transport dat de zwaarte- kracht trotseert via de capillairen van de steen. Het water verdampt aan de oppervlakte van de bouwstof en zorgt daardoor voor een constante aanvoer van vocht. Dit mechanisme leidt meestal tot een verhoogde zoutconcentratie aan de oppervlakte. Tussen het droge muurdeel (boven) en het vochtige muurdeel (onder) Is de verdamping het grootst. Daar ontstaat meestal de eerste schade.

 

Optrekkend vocht gevel 1

Waar komt het water, opstijgend vocht vandaan?

Er zijn veel manieren waarop vocht in een muur terecht kan komen b.v.: regenwater, grondwater, of condensatie ( zie tekening)
Ook slecht fuctionerende goten en regenpijpen zijn bronnen van vochtigheid. Opstijgend vocht kan omschreven worden als een continue vochttransport door de capillairen van de steen, tegen de zwaartekracht in.

Waarom trekt vocht in een muur op?

Opstijgend vocht ontstaat door een samenspel tussen de oppervlaktespanning van een vloeistof (cohesie) en de grensvlakspanning tussen de vloeistof en de oppervlakte (adhesie). Vloeistoffen hebben in het algemeen de eigenschap zich op het oppervlakte van een bouwstof te verdelen. Aan de andere kant hebben vloeistoffen, bijvoorbeeld water , een oppervlaktespanning.

 

 

Deze beide krachten samen hebben tot gevolg, dat water in een dunne pijp (capillaire van een steen) optrekt (zie tekening). Sommige bouwstoffen zuigen water als een spons op ( zie foto ). De oorzaak zijn de zogenaamde capillairen. Dat zijn de kleinste poriën in een bouwstof met een doorsnede van 10-7 tot 10-4 m. Tussen de 20% en 50% van de poriën in bouwstoffen als beton, steen, en mortel vallen in deze categorie. Poriën met een doorsnede kleiner als 10-7 worden ,,Microporiën” genoemd en deze zijn te klein voor het capillaire vochttransport. Daarintegen zijn poriën met een doorsnede van 10-4 te groot voor vochttransport. Hoe kleiner de de doorsnede van de porie, des te groter is de capillaire druk en het capillaire optrekken van vocht.

Een capillaire van 1 μm ( 10-6m ) kan theoretisch een zuigkracht van 1,5 Bar bereiken, hetgeen een stijghoogte inhoud van 15 m hoogte.

 

 

Welke rol spelen zouten bij opstijgend vocht?

Het water, dat in en door een muur wordt getransporteert, bevat zouten, bijvoorbeeld uit het grondwater, uit de bouwstof zelf of uit andere bronnen: strooizout,mest of uitwerpselen.
Als zouthoudend water aan de oppervlakte van de muur verdampt, dan blijft het zout in de wand of aan de oppervlakte achter. Daarmee stijgt de zoutconcentratie in deze zone. Het zout kristalliseert uit aan de oppervlakte van de poriën van de bouwstof.
Als de zouten over een langere tijd in een porie kristalliseren , bouwt zich door de volumevergroting van de zouten een hogere kristallisatiedruk op. Deze leidt uiteindelijk tot het vernielen van de poriënwand. Als dit proces ver genoeg gevorderd is, wordt de oppervlakte van de bouwstof poreus en valt uit elkaar.

Hoe kan opstijgend vocht gestopt worden?

Er bestaan twee fundamentele methoden om opstijgend vocht te stoppen:
Of de capillair actieve poriën worden verstopt of de wand van de porie wordt gehydrofobeerd. Daardoor wordt de capillariteit van de porie gebroken. Een porie verstoppen betekent, deze deels of volledig vullen om zo het transport van water te stoppen.

Köster Crisin® 76 Concentraat stopt opstijgend vocht via de navolgende werkingswijze:
Eerst voorziet het de capillairen van een waterwerende film. Ten tweede verkleint het de capillaire zover, dat er geen capillariteit meer is. Ten derde vormt Köster Crisin® 76 Concentraat bij de uithar- ding een membraan over de volledige doorsnede van de capillair.
Deze drie werkingswijzen samen garanderen, dat Köster Crisin® 76 Concentraat, onafhankelijk van de poriënstructuur, zoutgehalte of het vochtgehalte functioneert.
De eerste behandeling met Köster Crisin® 76 Concentraat dateert van meer dan 25 jaar geleden en functioneert vandaag de dag nog steeds. Köster Crisin® 76 Concentraat heeft een zeer lage viscositeit en is niet in water oplosbaar. Het dringt diep door in de kleinste capillaire van de bouwstof en stopt de capillariteit duurzaam af.

Vanwege het hydrofoberende effect van Köster Crisin® 76 Concentraat, is de horizontale blokkade direkt na het inzetten van het materiaal werkzaam, waardoor ook het drogingsproces van de wand direkt begint. Het gepatenteerde muurtapsysteem is de uitkomst van tientallen jaren ervaringen ontwikkelings- kracht van Köster. Eerst wordt de horizontale blokkade uitsluitend door het capillaire transport zelf in de capillaire verdeelt. Daarmee wordt opstijgend vocht gestopt via de eigenlijke oorzaak.De Köster capillairstaven funktioneren als een soort van lont. Het transporteert de injectievloeistof drukloos door het boorgat in de wand. Het capillairstaafje is te verkrijgen in een lengte van 45 en 90 cm.

Dat is een beslissend voordeel niet alleen bij de inbouw van een horizontale barriere in muren bestaande uit holle bouwstenen of uit gescheurd oud metselwerk.
Het systeem staat een eenvoudige controle toe op de verdeling van het injectiemateriaal. Het geeft de applicateur ook calculatie zekerheid in de vastelling van de kosten van het systeem omdat de materiaalhoeveelheden eenvoudig en precies vastgesteld kunnen worden.

 

Köster Muurtap

Köster Crisin

Köster Capillairstaaf

Besteksomschrijving maken

Besteksomschrijving optrekkend vocht