Betoninjectie 33 Betoninjectie - Scheurinjectie

Köster betoninjectie - Scheurinjectie systemen

Scheuren ontstaan, als de in een bouwdeel werkende krachten, spanningen, groter zijn dan die van de weerstand van het bouwdeel.
Daardoor, als het bouwdeel scheurt, worden de ontstane spanningen afgebouwd. In vergelijking met de drukvastheid, is de trekvastheid van beton relatief gering. Dit geld in het bijzonder voor vers beton. De meeste scheuren ontstaan daarom door trekkrachten of buigtrekkrachten. Er zijn meerdere oorzaken te benoemen die tot scheurvorming in een bouwdeel leiden: 

  • scheurvorming door gewicht, bijvoorbeeld transport of het eigengewicht van het gebouw.
  • scheurvorming door krimp, beton krimpt tijdens het uitharden door warmteontwikkeling.
  • scheurvorming door bewegingen in de ondergrond, zettingen, grondwaterfluctuaties.
  • scheurvorming door thermische invloeden, zoninwerking ( uitzet ) en afkoeling ( krimp)

Het betoninjectie programma van Köster bestaat uit 6 Polyurethaanharsen, 1 epoxyhars type voor structureel injecteren en 1 Acrylaaatgel voor scherminjectie, die voor alle voorkomende gevallen een zekere oplossing bieden. Bij de ontwikkeling van deze injectieharsen is veel aandacht besteed aan de eenvoudige verwerking en de duurzame werking van het product. Met ons programma kunnen naast scheurinjectie ook grindnesten, wand/vloer aansluitingen en lekkende damwanden worden afgedicht. Vochtbestrijding op een moderne en effectieve wijze. 

Betoninjectie - Scheurinjectie - Scherminjectie

Scherminjectie - de afdichting techniek van de toekomst

Kelder van binnenuit waterdicht maken? Bij reparaties is het niet altijd mogelijk om de buitenste keldermuren bloot te leggen, de uit te graven ruimte is bijvoorbeeld bebouwd of om andere redenen niet toegankelijk. Het eerste waar u hier aan moet denken, is een interne afdichting (negatieve afdichting). Maar in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij historische gebouwen of bij bijzondere architectonische eisen, is daar geen sprake van.

In deze gevallen is scherminjectie een krachtige methode voor het achteraf afdichten van onderdelen die in contact komen met de grond. Met de KÖSTER injectiegel G4 is het mogelijk om de buitenmuur af te dichten door deze van binnenuit naar buiten te injecteren. Water dat zich achter de muur bevindt, vormt geen uitdaging voor de KÖSTER-injectiegels, omdat ze er niet mee reageren, maar het is gebonden in de matrix, waardoor een waterdicht, elastisch lichaam ontstaat. De extreem lage viscositeit ( 3 ) van de gel maakt het mogelijk om te injecteren in moeilijke bodemomstandigheden zoals fijn zand, slib en sommige kleisoorten.

De verwerking vindt plaats met behulp van de KÖSTER acrylaatgelpomp en speciale KÖSTER injectiepackers.

Kelderafdichting Door Scherminjectie

Waarom Polyurethaan als injectiemiddel?

Het Köster injectieprogramma bestaat volledig uit Polyurethanen. 

Polyurethanen kunnen makkelijk voor een toepassing worden aangepast en gemodificeert worden, zodanig dat ze zachtelastisch of flexibel zijn. Tevens kunnen ze ook star en slagvast ontwikkelt worden. Zowel schuimende als massiefharsen kunnen uit Polyurethanen worden opgebouwd. Polyurethanen hechten zeer goed op droge en zelfs vochtige ondergronden.
De oppervlaktehechting in het bijzonder is bepalend voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Tevens kan de "potlife" van Polyurethanen aangepast worden. Dat kan belangrijk zijn voor werken in warmere klimaten. Polyurethanen zijn kostenbesparend uit het oogpunt van toepassingsmogelijkhedenen effectiviteit. Ze veroorzaken duidelijk minder warmteontwikkeling bij de exothermische reactie als b.v. epoxyharsen. De ontwikkeling van warmte tijdens de reactietijd van de injectiehars kan spanningen in de ondergrond veroorzaken. Polyurethanen zijn niet corrossief, dat betekent dat ze neutraal reageren op wapeningsstaal.

Scheurinjectie.jpg

Waarom Acrylaat Gel als injectiemiddel?

Acrylaatgels worden vooral gekenmerkt door hun extreem lage initiële viscositeit van 3 mPa.s (vergelijkbaar met water), waardoor de grootste penetratiediepte in de poriënstructuur van alle andere injectiematerialen mogelijk is. Ze worden doorgaans gebruikt voor het waterdicht maken van gebouwen door middel van scherm-, metselwerk- en spouwinjectie. De afdichting met Gel vind voor het gemak vanuit de binnenzijde plaats en wordt daarvandaan naar buiten toe geïnjecteerd, waardoor er een buitenafdichting ontstaat. Tunnelafdichting vereist speciale afdichtingsmaterialen, die kunnen variëren afhankelijk van het type tunnelelementen en constructiemethoden. Bij het plannen van de renovatie moet rekening worden gehouden met speciale parameters zoals een ongewoon hoge waterdruk en infrastructurele omstandigheden. Acrylaatgels die worden gebruikt voor het waterdicht maken van gebouwen worden gekenmerkt door de binding van aanzienlijke hoeveelheden water, die fysiek gebonden zijn in het polymeernetwerk, zelfs wanneer ze volledig gereageerd hebben. De binding is voldoende dat het water zelfs onder hoge druk niet kan worden verdreven.

Gelscherm kelderafdichting

Advies nodig of een opname terplaatse?

Stel uw vraag  

Technische informatie nodig?

Technische informatie  

Betoninjectie

Köster PUR 2IN1 Polyurethaan hars is een combinatiehars voor zowel natte als droge scheuren. Daar waar water aanwezig is in de constructie stopt het schuim deze lekkage, verder bind de hars dan af met een massief en stabiel polyurethaan.

Köster Scherminjectie

Acrylaatgel voor scherminjectie ( van binnenuit aan de buitenzuide van de kelder een afdichting maken ) op waterbasis met dezelfde viscositeit als water. Vormt een elastisch waterdicht scherm. Ideaal voor situaties waar de buitenzijde niet afgegraven kan worden. Ook ideaal voor lekkende liftputten en gescheurde vloeren van parkeergarages.

Lekkage secanspalenwand oplossen met Köster G4 Gel

Lekkage secanspalenwand oplossen met Köster G4 Gel, gestuurde hoeveelheid en gestuurde reactietijden. Met drinkwatercertificaat.

Praktijkfoto's van betoninjectie en scheurinjectie

Praktijk voorbeelden van Scherminjectie met Köster G4 en S4 Gel

Liftput lekkage

Het achteraf afdichten van bouwdelen die door overbebouwing of andere redenen niet meer van buitenaf toegankelijk zijn (tunnels, ondergrondse parkeergarages, liftschachten, betonvloeren, etc.) worden nu afgedicht met behulp van het scherminjectieprincire. Op de afbeelding hierboven is een liftschacht weergegeven, die vervolgens door zowel horizontale (onder de vloer) als verticale scherminjectie (wanden) wordt afgedicht tegen grondwater indringing.

Hiervoor wordt het bouwdeel volledig in een raster aangeboord (vierkant, vlak gecentreerd) en voorzien van standaard pakkers. De injectie vindt vervolgens in meerdere fasen door de boorkanalen plaats en creëert aan de positieve zijde (buitenzijde) conische grondversterkingen, die het bouwdeel scheiden van het grondwater. De injectie wordt uitgevoerd met de KÖSTER injectiegel G4, die voor deze toepassing de algemene bouwvergunning heeft van het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie. Als er te veel materiaal verloren gaat door openingen of grote ruimten achter de muur, kan de snellere reactietijd van KÖSTER Injectiegel S4 de voorkeur hebben.

Scherminjectie in metselwerk met holle kamers of geperforeerde stenen kan worden uitgevoerd met speciale packers, die het injectiemateriaal alleen aan de achterkant van het onderdeel in de grond vrijgeven. In dit geval moet de injectie professioneel worden gepland.

Afdichting van lekkende dilataties

Het voordeel van dilatatie injecties met Köster S4 is de effectieve procedure en de daarmee gepaard gaande korte verwerkingstijd. Het uitgraven van ondergrondse parkeergarageplafonds, het opslaan van uitgegraven grond etc. is hierbij niet nodig. Omdat in veel gevallen slechts één pakker nodig is, is er weinig boorinspanning en dus veel tijdwinst. De plaatsing van de pakkers wordt zo bepaald dat bestaande voegbanden bij voorkeur niet worden geperforeerd. Dit is vooral belangrijk voor bestaande interne of externe afdichtingsprofielen, echter wel mogelijk indien noodzakelijk.

De boorkanalen eindigen idealiter in het bovenste derde deel van de voeg bij plafond-plafond dilatatievoegen en in het onderste derde deel bij vloer-dilatatievoegen. Eventuele aanpassingen aan het boorplan moeten vooraf worden gepland.

De boorgaten worden voorzien van KÖSTER Superpackers. "Boven het hoofd" injecties worden vooraf dichtgezet om materiaalverlies te voorkomen.

De KÖSTER injectiegel S4 met het B+ bestanddeel is een speciaal ontwikkelde acrylaatgel voor voegafdichting die een uitstekende elasticiteit heeft, een hoge hechting aan de flanken ontwikkelt en een verminderde neiging tot uitdrogen biedt bij contact met luchtstromen.

Door de dilatatievoegen te injecteren met KÖSTER Injectiegel S4/B+ kan het opgraven en schade aan begroeiing van parkeergarages of ondergrondse garages worden vermeden, waardoor tijd en geld worden bespaard.

Afdichten van kelder onder woonhuis

Kelder van binnenuit waterdicht maken? Bij reparaties is het niet altijd mogelijk om de buitenste keldermuren bloot te leggen, de uit te graven ruimte is bijvoorbeeld bebouwd of om andere redenen niet toegankelijk. Het eerste waar u hier aan moet denken, is een kelderafdichting aan de binnenzijde  (negatieve afdichting). Maar in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij historische gebouwen of bij bijzondere architectonische eisen, is daar geen mogelijkheid toe.

In deze gevallen is scherminjectie een krachtige methode voor het achteraf afdichten van bouwdelen die in contact komen met de grond. Met de KÖSTER injectiegel G4 is het mogelijk om de buitenmuur af te dichten door deze van binnenuit te injecteren (gelscherminjectie). Water dat zich achter de muur bevindt, vormt geen uitdaging voor de KÖSTER-injectiegels, omdat ze er niet mee reageren, maar het wordt gebonden in de matrix, waardoor een waterdicht, elastisch scherm ontstaat.

De extreem lage viscositeit van de gel maakt het mogelijk om te injecteren in moeilijke bodemomstandigheden zoals fijn zand, slib en sommige kleisoorten.

De verwerking vindt plaats met behulp van de KÖSTER acrylaatgelpomp en speciale KÖSTER injectiepackers.

Betonvloer lekkage

Betonconstructies die worden blootgesteld aan extreme omstandigheden, zoals intense hitte, ondervinden grotere schade aan hun microstructuur, wat kan resulteren in een hogere porositeit. Oud beton kan ook een deel van zijn sterkte hebben verloren door invloeden van buitenaf of mogelijk langdurige waterfiltratie. Slecht betonwerk of trillingen kunnen ook leiden tot ongewenste grindnesten of scheuren in het oppervlak. Al deze situaties vereisen een intelligent systeem met de mogelijkheid om minuscule scheuren en holtes op te vullen en waterinfiltratie in de structuur te stoppen.

Hoewel betoninjectie niet de meest uitgevoerde injectie is, is het wel een van de toepassingsgebieden voor acrylgels. Ook hier maken de lage viscositeit van het materiaal en de betrouwbare uitharding zonder de staalwapening aan te tasten betoninjectie tot een speciaal toepassingsgebied voor KÖSTER injectiegels.

De KÖSTER injectiegel G4 is een extreem laagviskeuze acrylaatgel die op intelligente wijze de weg van het water volgt en na uitharding de filtratie effectief van de bron afdicht. Afhankelijk van de afmetingen en omstandigheden worden boorgaten in een specifiek raster geboord en worden KÖSTER Superpackers in de boorgaten geplaatst. De KÖSTER injectiegel G4 wordt in verschillende fasen geïnjecteerd totdat drukweerstand is bereikt. Vervolgens kunnen de boorgaten worden opgevuld met KÖSTER KB-Fix 5.

Tunnelwand lekkage

Tunnels die door middel van schildaandrijving worden gemaakt en zijn opgebouwd uit segmentelementen vormen een van de modernste vormen van tunnelconstructie. Door de hoge druk die door de hydraulische persen op de segmentringen wordt uitgeoefend, ontstaan ​​er ondanks sterke wapening af ​​en toe scheuren in het betonoppervlak. Om vochtschade door binnendringend water en daaropvolgende corrosie van de wapening te voorkomen, worden deze scheuren afgedicht met behulp van gestandaardiseerde injectieprocessen. Hierbij worden zowel scheuroverbruggende als constructieve producten gebruikt.

Een ander klassiek geval is het gedeeltelijk falen van de compressieafdichting en als gevolg daarvan lekkage via de ringvormige verbinding. Hierbij is scherminjectie achter het tunnel onderdeel vaak de voorkeursmethode. Om de integriteit van de betonelementen te beschermen, worden speciale op lengtemaat ontworpen injectiepackers door de voegen geboord en wordt de acrylaatgel KÖSTER Injectiegel G4 geïnjecteerd. Het injectiemateriaal verstevigt de aangrenzende aardelagen en sluit het onderdeel vanaf de achterkant af. Ook de holle ruimtes tussen de grond- en segmentelementen worden opgevuld met de afdichtingsgel, waardoor de externe afdichting wordt hersteld.