Kelderdichting aan buitenzijde vanuit binnen.

De buitenkant van de kelder waterdicht afdichten vanuit de  binnenzijde  van het gebouw? Bij renovatie is het niet altijd mogelijk de buitenmuren uit te graven. Wanneer er bijvoorbeeld een mooie tuin aanwezig is of als er een drukke verkeerstroom lags het pand loopt. In dit geval zou je eerst denken aan een binnenzijde (negatieve zijde) kelder afdichting, maar in sommige gevallen, zoals in historische gebouwen of gebouwen met bijzondere architectonische eisen, kan dit niet wenselijk zijn.

In deze gevallen is scherminjecties met Köster Injectie Gel G4 mogelijk: De hars wordt geïnjecteerd door de wand van binnen naar buiten. De hars reageert met water en bindt het water  hetgeen resulteert in een waterdichte, elastische vaste stof. De injectie wordt uitgevoerd met een speciale twee-componenten pomp, de Köster Acryl Gel Pomp.. Het materiaal wordt verpompt via gepatenteerde Köster Injectie Lansen. Het injectiemateriaal wordt verspreid op de buitenmuur en in korte tijd reageert het uit tot een waterdichte laag.
Een alternatieve methode is het injecteren KÖSTER Injectie Gel G4 in het bouwmuur zelf. Deze zogenaamde "area injection" is mogelijk in poreuze of holle bouwmaterialen. In dit geval reageert Koster Injectie Gel G4 ook met het aanwezige water tot een waterdichte, elastische vaste stof.


Liftput lekkages eenvoudiger oplossen

Lekke liftschachten, liftputten kunnen met de G4 methode eenvoudig worden opgelost. Voorheen diende er voor een binnenafdichting een intensieve reiniging plaats te vinden om alle olie en vetten van het beton te verwijderen. Ook metalen geleiders en platen zitten dan in de weg. Met de Köster G4 scherminjectie methode worden zowel vloer als wand aangeboord en geïnjecteerd zonder dat er een reiniging hoeft plaatst te vinden. Ook kan in de meeste gevallen de lekkage verholpen worden zonder onderdelen te hoeven te verwijderen. De tijdsduur van het uitvallen van de lift wordt met deze methode verkort en zorgt voor minder overlast.

Liftput lekkage.jpg

Lekkage betonvloer en scherminjectie

Voor het injecteren van lekkages in betonvloeren kan men kiezen voor plaatselijk injecteren met een traditioneel aanboren van b.v. de scheuren in het beton. Een effectievere methode is om onder de betonvloer een scherminjectie te plaatsen die het oppervlak over een veel groter gedeelte beschermt tegen grondwaterdruk. Deze afdichting met Köster G4 scherminjectie is flexibel. Dat betekent dat zelfs bij bewegende scheuren de lekkages niet terug komt. Een bijzonder voordeel is dat Köster G4 Gel voor scherminjectie is voorzien van een drinkwater certificaat. Daarmee kunt u probleemloos in binnensteden en waterwingebieden injecteren.

Betoninjektion.jpg