Noord/Zuidlijn Amsterdam

Köster Deuxan 2K, een bitumenemulsie en spuitbitumen, is gebruikt voor diverse afdichtingen aan de buitenzijde van de constructie. Onze materialen zijn ingezet voor het samenwerkingsverband VIA NoordZuidlijn dat een samenwerkingsverband is tussen Visser & Smit Bouw en Imtech Building Services. Samen werken deze organisaties, in opdracht van de gemeente Amsterdam, aan de afbouw van de Noord/Zuidlijn. Zie bijgaande foto's.

De metrolijn krijgt een lengte van 9,7 kilometer. De tunnel begint bovengronds in Amsterdam-Noord en gaat onder het IJ en het Centraal Station door. Vervolgens loopt het tracé door een geboorde tunnel via het Damrak, de Dam, het Rokin, de Vijzelstraat, de Vijzelgracht, de Ferdinand Bolstraat en de Scheldestraat. Beginnend bij het Europaplein wordt de tunnel in openbouwwijze aangelegd. Bij de RAI langs loopt de metrolijn nog ondergronds, waarna de Noord/Zuidlijn weer boven de grond komt in de middenberm van de Ringweg Zuid (Rijksweg 10), tussen het nieuwe station Europaplein en Station Zuid. Bij Station Zuid sluit de metro aan op het bestaande netwerk (lijnen 50 en 51).

Noord Zuidlijn Amsterdam