Kelderdichting aan de binnenzijde

België is door haar opbouw ook een waterrijk land, als eindpunt van het stroomgebied van een aantal grote rivieren en tevens door invloed van de zeeklimaat waarbij regenval geen uitzondering is.

Gebouwen zouden bij nieuwbouw beschermd moeten zijn tegen deze vochtige omstandigheden waarbij een goede kelderdichting veel onheil kan voorkomen. Als we specifiek kijken naar de belasting die water voor een kelderconstructie kan opleveren dan onderscheiden we 3 soorten van waterbelasting t.w.:

1.Grondwater dat een permanente druk op de kelderwand uitoefent, deze grondwaterstand fluctueerd  vaak vanwege plaatselijke bouwontwikkelingen, afwegingen die een waterschap maakt om gebieden en het boerenbedrijf te beschermen tegen droogte.

2.Zakwater is water dat na een regenbui zich letterlijk een weg zoekt langs de kelderwand naar beneden, afhankelijk van de bodemgesteldheid ( zand of grond ) zal dit voor korter of langere tijd een belasting opleveren voor de kelderconstructie.

3.Opstuwend water dat na heftige regenbuien een acuut probleem oplevert omdat het door de bodemgesteldheid niet weg kan. De belasting op de kelderwand is vergelijkbaar met grondwater.

Met de Köster systemen voor kelderdichting aan de binnenzijde worden deze problemen indien nodig van binnenuit opgelost.

Kelderdichting aan de binnenzijde

Advies nodig of een opname terplaatse?

Stel uw vraag  

Technische informatie nodig?

Technische informatie  

Kelderdichting bij drukkend en doorsijpelend water:

Het Köster 123 kelderdichtingsysteem

Met dit unieke 3 lagen systeem kan er tegen de waterdruk in afgedicht worden, zelfs bij stromend water en doorbraken. Het systeem bestaat uit mortels die zich op de kelderwand vergerendelen door een onderlinge reactie. Het resultaat is een waterdichte barrière. Met dit systeem heeft Köster al 25 jaar ervaring opgebouwd en beschikt over talloze referenties.

Vlaksgewijs afdichten op het metselwerk heeft als groot voordeel dat alles afgedicht wordt. Niets wordt overgeslagen. Het plaatselijk injecteren of behandelen heeft in vergelijk met ons syteem dan ook geen waarde. Water zoekt immers altijd andere wegen. Het Köster 123 systeem zorgt voor een unieke vergrendeling op de ondergrond zodat uw kelder weer droog en bruikbaar wordt.

Kelderafdichting binnenzijde 1

Kelderdichting bij niet drukkend water - een vochtige muur

Het Köster NB Dichtingspasta systeem

Hydraulisch reagerend poeder met capillair afdichtende stoffen ter afdichting tegen bodemvochtigheid en niet-drukkendwater of drukkend water (tot 130m. waterkolom na droging) aan de binnenzijde van kelders en waterbekkens, calamiteiten kelders en drinkwaterbakken. De afdichting is mechanisch sterk en goed bestand tegen chemische invloeden.
Door toevoeging van KÖSTER NB Flex ontstaat een plastische, smeuïge massa met een nog betere hechting. De waterdruk weerstand wordt
verhoogd en te snelle uitdroging (verbranding)voorkomen. Ook de elasticiteit en de weerstand tegen
agressieve stoffen worden verbeterd. Aanbrengen met de kwast in ca. 3 lagen of machinaal te verspuiten.

Kelderafdichting binnenzijde

VIDEO - Kelderdichting aan de binnenzijde van de kelder.

Köster heeft voor het afdichten van kelders aan de binnenzijde meerdere systemen om het water direkt te stoppen. Zowel voor drukkend, lekkend water als bij vochtige muren. De afdichtingen zijn met de kwast te verwerken maar ook machinaal.

VIDEO - Kelderdichting en het direkt stoppen van een lekkage

Met het Köster 123 systeem kan een lekkage gestopt worden in 7 seconden. Dit speciale kelderdichting systeem werkt tegen de waterdruk in zelfs bij stromend water. Het Köster 123 systeem bestaat uit 3 componenten die op elkaar reageren tot een waterdichte barrière en zich in de wand vergrendelen.